Fra inspiration til færdigt arbejde

9 trin fra idé til dit nye snedkerkøkken

Når vi får et projekt ind ad døren, starter der automatisk en fast proces. Det gør der bl.a. fordi der er rigtig mange ting at holde styr på, når du skal have nyt køkken eller interiør-løsning. Så for at sikre en højt fagligt output, og at du kan føle dig tryg, har vi sat tingene i system.

Tegning af en pærer der lyser

Inspiration og ideer

Din ide-fase, hvor du søger inspiration til dit projekt

Tegning af et stykke papir på højkant med en kop kaffe foran

Overslags-fasen

Vi tager de første snakke om dit projekt, dine tanker, ca. mål samt skitserer dine drømme. Det er her du får et overslag over hvad dit projekt vil koste.

Tegning af thumbs up

Godkendelse af projektet

Du er kommet så langt at du er klar til at sige GO’ på dit projekt. Indbetaling af første rate på 40% af overslagspris faktureres.

Tegning af en høvl

Produktion

Det er nu vi producere din unikke snedker løsning, hvor vi bestræber os på, at du løbende får lov til at følge med i processen.

Tegning af en tjekliste

Godkendelse af opmåling, tegninger og endelig pris

Efter opmåling, får du tilsendt målene, de tegninger som vi har udarbejdet og den endelig pris, som du efterfølgende skal godkende.

Tegning af en blyant og en lineal

Opmaling af projektet

Når vi har GO’ fra dig foretager vi den præcise opmåling.

Tegning af en hammer og en skruetrækker

Montering

Produktionen er nu færdig, og vi er derfor klar til selve monteringen. Anden rate faktureres, svarende til 50% af den endelig pris

Tegning af nogen køkkenelementer

Bordplade

Hvis du har købt køkken, skal det nok også have en bordplade. Vi samarbejder med udvalgte leverandører, som står for montering, opmåling og levering af bordpladen.

Tegning af to hænder der giver håndtryk

Overdragelse

Du kan nu tage din nye snedkerløsning i brug. De resterende 10% af den endelig pris faktureres, +/- forskellen mellem overslagspris og den endelig pris.

Shaker køkken

Fra inspiration til færdigt arbejde

At skulle have nyt køkken er en stor beslutning som kræver mange valg og beslutninger. For at give dig en indsigt i processen i skabelse af dig nye køkken, har vi forsøgt at simplificere det hele en smule, så du kan se hvornår de forskellige step foregår.

Book gerne en uforpligtende køkkensnak, så vi kan hjælpe dig med at komme igang.